BelépésNaptár

október 2021
H K SZ CS P SZ V
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel hírlevelünkre!
Köszönjük!

Térkép


Diósgyőri Görög Katolikus Templom nagyobb térképen való megjelenítése

Statisztika

Az Egyházközségi oldal indulása:
2007. május

2007. október 29. óta:

látogatónk volt.

---
 

A 92. missziós világnap alkalmából október 21-én a vatikáni Fides hírügynökség szokás szerint statisztikai adatokat publikált, hogy ezáltal adjon rálátást a világegyházra. Az alábbiakban közreadjuk az adatokat.

alt

A jelentés a 2016. december 31-i záródátummal rögzített adatokat összesítő, legutóbb megjelent egyházi statisztikai évkönyvből (Annuario Statistico della Chiesa) származik, és az Egyház tagjairól, a lelkipásztori struktúráról, az egészségügyi, segélyezési és oktatási területen folytatott egyházi tevékenységekről számol be. Zárójelben jelezzük a változásokat a megelőző évvel (2015) összevetve, a növekedést „+”, a csökkenést „-” jellel jelölve. A számításokat a Fides hírügynökség végezte.

A Föld népessége

2016. december 31-én a Föld népessége 7 352 289 000 fő volt, amely 103 348 000 fővel több, mint az előző évben. A növekedés minden földrészen megfigyelhető volt, beleértve Európát is, ahol most már második éve növekszik a népesség az előző évek csökkenésével ellentétben. A legjelentősebb növekedés újra Ázsiában történt (+49 767 000), ezt követi Afrika (+42 898 000), Amerika (+8 519 000), Európa (+1 307 000) és Óceánia (+857 000).

A katolikusok száma és százalékos aránya

2016. december 31-én a katolikusok száma a világon 1 299 059 000 fő volt, összességében növekedett az előző évhez képest 14 249 000-rel. A növekedéshez négy kontinens járult hozzá – kivételt képez már harmadik éve Európa (-240 000). A növekedés Afrikában a legnagyobb mértékű (+6 265 000), ezt követi Amerika (+6 023 000), majd Ázsia (+1 956 000) és Óceánia (+245 000).

A katolikusok százalékos aránya a világ népességében 0,05%-kal csökkent az előző évhez képest, jelenleg 17,67%-on áll. Kontinensekre lebontva növekedés volt megfigyelhető Amerikában (+0,06), Ázsiában (+0,01) és Óceániában (+0,02), csökkenés Afrikában (-0,18) és Európában (-0,11).

Egy papra jutó lakosok és katolikusok

Az egy papra jutó lakosok száma összességében 254-gyel emelkedett, elérve a 14 336 főt. Kontinensek szerint növekedés volt Afrikában (+271), Amerikában (+108), Európában (+66) és Óceániában (+181). Csökkenés egyedül Ázsiában figyelhető meg (-264).


Az egy papra jutó katolikusok száma összességében 39 fővel növekedett, ami 3 130 hívőt jelent. Növekedés volt Afrikában (+7), Amerikában (+74), Európában (+22), Óceániában (+52). Az előző évhez hasonlóan és ugyanolyan mértékben csökkenés volt Ázsiában (-13).

Egyházi közigazgatási egységek és missziós állomások száma

Az előző évhez képest 10-zel nőtt az egyházi közigazgatási egységek száma, amely így most 3 016, a növekedéshez hozzájárult Afrika (+3), Amerika (+3), Ázsia (+3) és Európa (+1). Óceániában nincs változás, ahogy az elmúlt években sem volt.

Az ott lakó pappal rendelkező missziós állomások száma összesen 2 140 (581-gyel több, mint az előző évben, amikor a számuk csökkenőben volt). Egyedül Afrikában csökkent a számuk (-63); növekedett Amerikában (+98), Ázsiában (+151), Európában (+364) és Óceániában (+31).

Az ott lakó pappal nem rendelkező missziós állomások száma összességében 513-mal csökkent, így most 142 487. Emelkedett a számuk Afrikában (+135), Európában (+456) és Óceániában (+91); csökkent Amerikában (-35) és Ázsiában (-1160).

Püspökök

A püspökök száma az egész világon 49-cel növekedett, elérve ezzel az 5353 főt. Növekedett a világi és a szerzetes püspökök száma is. A világi püspökök 4090-en vannak (+27), míg a szerzetes püspökök 1263-an (+22).

A világi püspökök száma emelkedett Amerikában (+20), Ázsiában (+9), Európában (+3), míg csökkent Afrikában (-2) és Óceániában (-3). A szerzetes püspökök száma Ázsia kivételével (-7) minden kontinensen növekedett: Afrikában (+5), Amerikában (+14), Európában (+8), Óceániában (+2).

Papok

A papok száma az előző évekhez hasonlóan csökkent, jelenleg 414 969 (-687) fő. Továbbra is erősen csökken a számuk Európában (-2583), valamint szintén csökkent Amerikában (-589). Növekedés tapasztalható Afrikában (+1181) és Ázsiában (+1304), Óceánia stagnál.

Az egyházmegyés papok száma világszerte 317 fővel nőtt, 281 831-en vannak, csökkenés egyedül Európában (-1611) történt, növekedett a számuk Afrikában (+983), Amerikában (+180), Ázsiában (+744) és Óceániában (+21).

A szerzetes papok száma összességében 1004-gyel csökkent, ami az egy évvel korábbi adat háromszorosa, számuk most 133 138 fő. Az előző évek tendenciáihoz hasonlóan emelkedés figyelhető meg Afrikában (+198) és Ázsiában (+560), csökkenés Amerikában (-769), Európában (-972), Óceániában (-21).

Állandó diakónusok

A világon 1057-tel növekedett az állandó diakónusok száma, akik így összesen 46 312-en vannak. A legjelentősebb növekedés ismét Amerikában figyelhető meg (+842), ezt követi Európa (+145), Óceánia (+45), Afrika (+22) és Ázsia (+3).

A világi állandó diakónusok száma az egész világon 45 609 fő, 982 fővel növekedett. Ázsia kivételével (-38) minden kontinensen nőtt a számuk: Afrikában (+36), Amerikában (+807), Európában (+130), Óceániában (+47).

A szerzetes állandó diakónusok 703-an vannak, 75-tel többen, mint az előző évben. Csökkenés volt Afrikában (-14) és Óceániában (-2), növekedés Ázsiában (+41), Amerikában (+35) és Európában (+15).

Szerzetesek és szerzetesnők

A nem pap férfiszerzetesek száma negyedik éve csökken, legutóbb mintegy 1604 fővel, így ők 52 625-en vannak. A csökkenés, melynek mértéke az előző évekhez képest fokozódott, az egész világon megfigyelhető: Afrikában (-50), Amerikában (-503), Ázsiában (-373), Európában (-614) és Óceániában (-64).

Világszinten a szerzetesnők számában is csökkenés figyelhető meg, 10 885 fővel vannak kevesebben. A fogyás mérsékeltebb, mint az előző évben; összesen 659 445-en vannak. Növekedés tapasztalható Afrikában (+943) és Ázsiában (+533), csökkenés Amerikában (-3775), Európában (-8370) és Óceániában (-216).

A világi intézmények tagjai

A férfi világi intézmények tagjainak száma összesen 618 fő, s bár az előző évben növekedett a számuk, most csökkent (-79). Kontinensekre lebontva többen vannak Afrikában (+2) és Ázsiában (+4), kevesebben Amerikában (-77) és Európában (-8), Óceániában nem változott a létszámuk.

A női világi intézmények tagjainak száma összesen 459-cel csökkent, így a számuk 22 400 fő. Növekedés egyedül Afrikában volt (+11), csökkenés figyelhető meg Amerikában (-33), Ázsiában (-35), Európában (-502) és Óceániában (-2).

Laikus misszionáriusok és katekéták

Világszerte 354 743 laikus misszionárius van, számuk globális szinten 2946-tal emelkedett; a növekedés jelentős Amerikában (+4728) és Afrikában (+759). Viszont csökkent a számuk Ázsiában (-1569), Európában (-921) és Óceániában (-55).

A katekéták száma az egész világon 36 364-gyel csökkent, létszámuk 3 086 289 fő. Egyedül Afrikában lettek többen (+10 669). Csökkent a számuk Amerikában (-20 407), Ázsiában (-12 896), Európában (-13 417) és Óceániában (-313).

Papnövendékek

A papnövendékek száma, beleértve a világiakat és a szerzeteseket is, csökkent világszerte, egész pontosan 683-mal, így most 116 160-an vannak. Növekedés Afrikában tapasztalható (+1455), valamint kismértékben Ázsiában is (+9), míg csökkent a számuk Amerikában (-1123), Európában (-964) és Óceániában (-60).

A világi papnövendékek 71 117-en vannak (+999), a szerzetes papnövendékek 45 043-an (-1682). A világi kispapok száma nőtt Afrikában (+1059), Amerikában (+16) és Ázsiában (+310) , viszont csökkent Európában (-381) és Óceániában (-5). A szerzetes papnövendékek létszáma csak Afrikában növekedett (+396), csökkent Amerikában (-1139), Ázsiában (-301), Európában (-583) és Óceániában (-55).

Kisszeminaristák

A kisszeminaristák létszáma összességében, beleértve az egyházmegyés és a szerzetes növendékeket is, az előző évvel ellentétben csökkent 2735 fővel, ők így 101 616-an vannak. Minden kontinensen csökkenés tapasztalható: a leginkább Amerikában (-1299), ezt követi Ázsia (-871), Európa (-581) Afrika (-69) és Óceánia (-5).

Az egyházmegyés kisszeminaristák 78 369-en vannak (-1729), a szerzetesi intézményekben tanulók 23 247-en (-1006). Az egyházmegyés kisszeminaristák száma növekedett Afrikában (+236) és Óceániában (+7); csökkent Amerikában (-684), Ázsiában (-988), Európában (-300). A szerzetes kisszeminaristák száma ezzel szemben növekedett Ázsiában (+207) és csökkent Afrikában (-305), Amerikában (-615), Európában (-281) és Óceániában (-12).

Szakképző és oktatási intézmények

A Katolikus Egyház világszerte 72 826 óvodát tart fenn, amelyekbe 7 313 370 gyermek jár; 96 573 alsó tagozatos általános iskolát 35 125 124 tanulóval; 47 862 felső tagozatos intézményt 19 956 347 diákkal. Összesen 2 509 457 diák jár egyházi középiskolába és 3 049 548 hallgató tanul egyházi egyetemeken, főiskolákon.

Egészségügyi, jótékonysági és segélyezési intézmények

A világszerte az Egyház által működtetett egészségügyi és jótékonysági intézmények között van 5287 kórház, a legtöbb Amerikában (1530) és Afrikában (1321); 15 937 orvosi rendelő, főleg Afrikában (5177), Amerikában (4430) és Ázsiában (3300); 610 otthon leprában szenvedő betegek számára, elsősorban Ázsiában (352) és Afrikában (192); 15 722 ház időseknek, krónikus betegeknek és fogyatékkal élőknek, legnagyobb részt Európában (8127) és Amerikában (3763); 9552 árvaház, a legtöbb Ázsiában (3660); 11 758 bölcsőde, többségében Ázsiában (3295) és Amerikában (3191); 13 897 családsegítő központ, javarészt Európában (5664) és Amerikában (4984); 3506 szociális rehabilitációs központ, valamint 35 746 egyéb intézmény.

Egyházi közigazgatási egységek, melyek a Népek Evangelizációjának Kongregációja alá tartoznak

Az egyházi közigazgatási egységek száma, melyek a Népek Evangelizációjának Kongregációja alá tartoznak összesen 1114, hárommal több, mint egy évvel korábban. A kongregációra bízott közigazgatási egységek javarészt Afrikában (511) és Ázsiában (482) találhatók, a többi Amerikában (75) és Óceániában (46).

Fordította: Koszoru Péter

Forrás: Agenzia Fides

" KÖZÖS DIÓHÉJ "

Adó 1+1 % - Támogatás

A Magyar Katolikus Egyház technikai száma:

0011

  
Az Egyházközségünket támogató
Kis Szent Teréz Alapítvány adószáma:

18410215-1-05

Tájékoztató az 1 % felajánlásáról 

 

Az Egyházközség számlaszáma:

10700086-66754772-51100005

Egyházfenntartás

Hogyan támogathat minket?

>>>Kattintson ide<<<

Hitoktatási körlevél MKPK

A Magyar Katolikus Püspöki Kar
hitoktatásról szóló körlevele

és Nyilatkozat

ide kattintva olvasható

Képviselőtestület

AZ EGYHÁZKÖZSÉG

KÉPVISELŐTESTÜLETE

>>>kattintson ide<<<

Ajánlott oldalak

 

Keresés

Régi oldalunk...

Régi oldalunk

MEGSZŰNT!!!

már nem talál

archív tartalmakat:

www.diosgyorgk.fw.hu

Már nem frissül tovább,

és elmúlt eseményeink

már nem tekinthetőek meg.

VÉGE...

Ki olvas minket?

Oldalainkat 65 vendég böngészi