A 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve november 23-án a Miskolci Esperesi Kerület híveinek konferenciát tartottak a püspöki székhelyen.

Egy hónapja Miskolcon köszöntötték a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus jelképét, a missziós keresztet. A november 23-i esemény a jövő évi kongresszusra való készület egy újabb lépcsője volt. A konferencia főszervezője, Papp András miskolc-diósgyőri parókus a kerület papságát kérte fel egy-egy előadás megtartására. Az Eucharisztia szentségének bemutatása, a Szent Liturgia imáinak elemzése mellett szóba került a kisgyermekek áldoztatásának kérdése is, valamint az 1938-as Eucharisztikus Világkongresszus Miskolccal és az egyházmegyével kapcsolatos eseményei.

A konferencia – mintegy száz fő részvételével – a harmadik imaóra elimádkozásával kezdődött, majd Orosz Atanáz, a Miskolci Egyházmegye püspöke nyitotta meg a rendezvényt. Beszédében kitért azokra a teológiai kutatásokra, amelyeket éppen nyolcvan évvel ezelőtt végeztek Miskolcon, megemlítve a ma is használatos zsolozsmáskönyvet, s az ennek mellékleteként kiadott méneasorozatot.

alt

Az első előadó Béres Gábor atya, a konferencia helyszínét biztosító Miskolci Görögkatolikus Általános Iskola igazgatóhelyettese volt. Előadásában többek között az „eucharisztia” szó jelentését elemezte. Számunkra az eucharisztia jelenti a hálaadást teremtettségünkért és megváltásunkért, és egyben egyfajta „lakoma” is, mely kifejezi az együvé tartozásunkat – fogalmazott.

Salai Szabolcs, a székesegyház segédlelkésze Az Eucharisztia mint valóság címmel tartott előadást. Hangsúlyozta az eucharisztia és a bűnbánat kapcsolatát. Az Urunk testében és vérében részesülés bűnbánatra indít, és abban is erősít minket, hogy mindenkor az életszentség felé törekedjünk – fogalmazott.

Dobos András miskolc-avasi parókus az anafora imádságairól elmélkedett. Ez a Szent Liturgia legfontosabb része, a „szíve”, melynek jelentős része a pap csendesen mondott imájában hangzik el. A parókus ezekből idézett és fűzött hozzájuk magyarázatot, kifejtve az imádságokban rejlő jelképeket és jelentéstartalmakat.

Fedor Péter atya, a Fáy András Görögkatolikus Közgazdasági Szakgimnázium nevelési igazgatóhelyettese a kisgyermekek áldoztatása kapcsán felmerülő érveket és ellenérveket vette számba, valamint ezzel együtt az „elsőáldozás” és az első szentgyónás kérdéseit is.

Szemerszki Mihály, a székesegyház parókusa korabeli dokumentumok alapján a Budapesten tartott 1938-as eucharisztikus kongresszus görögkatolikus programjait és szertartásait ismertette.

alt

Galambvári Péter miskolc-görömbölyi parókus ugyanennek a ’38-as konferenciának ma is meglévő emlékét mutatta be: a görömbölyi pincekápolnát, amely még a miskolci hívek számára is kevéssé ismert hely.

Papp András atya a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Megújulás a szeretetben címmel nemrégiben megjelent körlevelét ismertette. Négy témakörben a tapasztalható tényeket és feladatokat vázolja fel a körlevél, a hit fényével tekintve ezekre: népesedés, nevelés-oktatás, szegénység és népmozgások.

A konferencia második részében a görögkatolikus papság meghurcoltatását bemutató Kárpátaljai vértanúk című dokumentumfilmet vetítették, a Médiacentrum Debrecen szervezésében.

További fotók ITT találhatók.

Forrás és fotó: Miskolci Egyházmegye